Հենվելով ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ ձեր գիտելիքների վրա, որոշեք, թե քանի՞ նեյտրոն կա Al1327միջուկում:
 
Պատասխան՝  նեյտրոն: