Բարդության աստիճանը
01:00:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16Մ.
1. Էլեկտրոնների թիվն իոնում 2Մ.
2. Ատոմի կառուցվածք 2Մ.
3. Չեզոք ատոմում էլէկտրոնների, պրոտոնների թիվը 4Մ.
4. Ատոմում նեյտրոնների թվի որոշումը 3Մ.
5. Ջրի կաթիլում մասնիկների թվի որոշումը 5Մ.