Մեկուսացված ալյումինե գնդին հաղորդվում է դրական լիցք:
 
Կփոխվի արդյո՞ք դրանից գնդի զանգվածը: