Բարդության աստիճանը
01:00:00
1. Էլեկտրականության հաղորդիչներ և մեկուսիչներ 1Մ.
2. Հավելուրդային էլեկտրոններ 2Մ.
3. Մարմնի լիցքի որոշումը տարրական լիցքի միջոցով 4Մ.
4. Լիցքերի փոխազդեցություն 6Մ.