Բացասական լիցք ունեցող մասնիկը տեղադրեցին դեպի ներքև ուղղված համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում և բաց թողեցին:
 
Ո՞ր ուղղությամբ և ինչպիսի՞ շարժում կկատարի մասնիկը:
 
Ծանրության և շփման ուժերն անտեսել:
 
Screenshot_6.png