Բարդության աստիճանը
01:00:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14Մ.
1. Էլեկտրական դաշտի մեծությունը տարածության տարբեր կետերում 1Մ.
2. Լիցքավորված մասնիկի շարժումը համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում 3Մ.
3. Էլեկտրական դաշտում գտնվող լիցքի նշանը և զանգվածը 4Մ.
4. Լիցքավորված մասնիկի ձեռք բերած արագությունը էլեկտրաստատիկ դաշտում 5Մ.
5. Էլեկտրական դաշտի կողմից լիցքի վրա ազդող ուժի ուղղությունը 1Մ.