120 մ երկարությամբ և 0.3 մմ² լայնական հատույթի մակերես  ունեցող պղնձե հաղորդալարը միացված է 120 Վ լարման ցանցին:
 
Որքա՞ն է հոսանքի ուժը հաղորդալարում:
 
Մետաղների տեսակարար դիմադրության արժեքը վերցրեք տեսական մասում բերված աղյուսակից:
 
Պատասխանը գրել տասնորդականի ճշտությամբ:

kabel.png
 
Պատասխան՝  Ա: