Բենջամին Ֆրանկլինի ստեղծած շանթարգելի մեջ օգտագործվել է \(35\) մմ² հատույթի մակերեսով \(20\) մ երկարությամբ պողպատե ձող:
 
Որոշեք այդ հաղորդիչ ձողի դիմադրությունը:
 
Որքա՞ն կլիներ շանթարգելի ձողի դիմադրությունը, եթե օգտագործվեր պղնձե 30 մմ² հատույթի մակերեսով 30 մ երկարության ձող:
 
Պողպատի և պղնձի տեսակարար դիմադրությունները համապատասղանաբար հավասար են  ρպողպ.=0.1Օմ\(մմ²/մ\), ρպղ.=0.017Օմ\(մմ²/մ\)
 
Պատասխանը գրել հազարերորդականի ճշտությամբ:
 
Screenshot_10.png
 
Պատասխան  Օմ,    Օմ