Բարդության աստիճանը
01:20:00
1. Հաղորդալարի դիմադրության հաշվարկը 2Մ.
2. Հաղորդալարի դիմադրության կախումը նրա երկարությունից 2Մ.
3. Հաղորդալարի դիմադրության որոշումը 3Մ.
4. Շանթարգելի ձողի դիմադրության հաշվարկը 4Մ.
5. Դիմադրության կախումը երկրաչափական չափերից 2Մ.