Երկու լամպերով նույն լիցքն է անցել, ընդ որում \(I\)  լամպում կատարվել է 65 Ջ, իսկ \(II\)-ում՝ 120 Ջ աշխատանք։
 
Քանի՞ անգամ է \(II\) լամպի վրա կիրառված լարումը տարբերվում \(I\)-ից։
 
Պատասխանը գրել ամբողջ թվի ճշտությամբ։
 
Պատասխան՝   անգամ։