Բարդության աստիճանը
00:40:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14Մ.
1. Ծաղկաշղթայում լամպերի թվի հաշվարկը 2Մ.
2. Ռեզիստորների ծայրերին լարումների համեմատումը 2Մ.
3. Հոսանքի ուժի որոշումը շղթայի տեղամասում 3Մ.
4. Ռեզիստորի դիմադրության հաշվարկը 3Մ.
5. Տեղամասի լարման և հոսանքի հաշվարկը 4Մ.