Կայծակի հարվածի ընթացքում մթնոլորտում անջատվեց  38 \(·\) 105 կՋ էներգիա:
 
Որքա՞ն ժամանակ կարող էր աշխատել խառատային հաստոցը այդ էներգիայի հաշվին, եթե նրա օգտագործած հոսանքի ուժը 40 Ա է, իսկ լարումը՝ \(380\) Վ:
 
Պատասխանը արտահայտել ժամերով:
 
stanok_kladochnoy_setki_b.jpg
 
Պատասխան՝  ժամ: