Հոսանքի աշխատանքը և հզորությունը
Էլեկտրական հոսանքն օժտված է էներգիայով, որի հաշվին նա կարող է աշխատանք կատարել: Հոսանքի կատարած աշխատանքի շնորհիվ էլեկտրական էներգիան փոխակերպվում է էներգիայի այլ տեսակների: Օրինակ՝ ջեռուցիչ սարքերում էլեկտրաէներգիան փոխակերպվում է ջերմային էներգիայի, էլեկտրաշարժիչում՝ մեխանիկական էներգիայի, էլեկտրոլիզի ժամանակ՝ քիմիական էներգիայի և այլն:
 
3038703.jpg          princip-raboty-dvigatelja-postojannogo-toka.gif           08355b.gif 
 
Ենթադրենք սպառիչ (լամպ, ջերմատաքացուիչ, էլեկտրաշարժիչ) պարունակող շղթայի տեղամասում լարումը \(U\) է, հոսանքի ուժը \(I\) և \(t\ \)ժամանակամիջոցում նրանով անցել է \(q\) լիցք: Լարման սահմանումից հետևում է, որ A=qU, իսկ քանի որ հաստատուն հոսանքի դեպքում  q=It , ապա՝  A=UIt (1): Այսինքն.
Հաստատուն հոսանքի աշխատանքը շղթայի տղամասում հավասար է հոսանքի ուժի, լարման և այն ժամանակամիջոցի արտադրյալին, որի ընթացքւմ կատարվել է այդ աշխատանքը:
Աշխատանքի այս (1) բանաձևը թույլ է տալիս որոշել հոսանքի կատարած աշխատանքը, անկախ այն բանից, թե այդ հոսանքի էներգիան էներգիայի ի՞նչ տեսակների է փոխակերպվել՝ ջերմային, մեխանիկական, թե քիմիական:
 
Միավորների ՄՀ-ում հոսանքի աշխատանքը արտահայտում են ջոուլով (Ջ)
Էլեկտրական շղթայում հոսանքի՝ աշխատանք կատարելու արագությունը բնութագրող մեծությունը անվանում են հոսանքի հզորություն և նշանակում ՝ \(P  \) տառով:
Եթե \(t \) ժամանակում հոսանքը կատարում է  \(A\) աշխատանք, ապա P=At (2): Հաշվի առնելով աշխատանքի (1) բանաձևը կստանանք P=UI (3)
Հաստատուն հոսանքի հզորությունը շղթայի տվյալ տեղամասում հավասար է հոսանքի ուժի և տեղամասի ծայրերին կիրառված լարման արտադրյալին:
Օգտվելով Օհմի օրենքից (3) բանաձևը կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով  P=U2R և P=I2R
 
Միավորների ՄՀ-ում հզորությունն արտահայտվում է վատտով (Վտ). 1Վտ=1Ջ/վ
Հզորությունը հավասար է \(1Վտ\) - ի, եթե \(1վ \) - ում կատարվում է \(1\)\(Ջ\) աշխատանք: 
Կիրառվում են նաև \(1\)կՎտ (կիլովատ), \(1\)ՄՎտ(մեգավատ), \(1\)մՎտ(միլիվատ) միավորները:
\(1\)մՎտ\(=0.001\)Վտ
\(1\)ՄՎտ\(=1000000\)Վտ
\(1\)կՎտ\(=1000\)Վտ
 
 
Հզորությունը չափող սարքը կոչվում է Վատտմետր:
  
Կենցաղում հոսանքի աշխատանքը չափում են Էլեկտրական հաշվիչ կոչվող հատուկ սարքով: Այս դեպքում գործածվում է հոսանքի աշխատանքի արտահամակարգային միավորը՝ \(1\)ԿՎտ·ժ
1ԿՎտ.Ժ=1000Վտ3600վ=3600000Ջ
 
62i56582390bf3ab.jpg
Աղբյուրները
Ֆիզիկա և աստղագիտություն 9; Է. Ղազարյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան, Ռ. Թոսունյան, Ս. Մաիլյան, Ս. Ներսիսյան; Երևան 2009թ
Ֆիզիկա 9; Ս. Գրոմով, Ն. Ռոդինա, խմբագրությամբ Ա. Մամյանի; Երևան 2015թ.