Բարդության աստիճանը
01:00:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14Մ.
1. Կենցաղային սարքերի կատարած աշխատանքի հաշվարկը 2Մ.
2. Մոռացված լամպի հոսանքի ծախսը 2Մ.
3. Սպառիչի կատարած աշխատանքի հաշվարկը 3Մ.
4. Սպառիչի միացման ժամանակի հաշվարկը՝ ըստ ծախսած ժամանակի 3Մ.
5. Հոսանքի ուժի որոշումը սնուցող մալուխում 4Մ.