Բարդության աստիճանը
01:00:00
1. Հոսանքակիր մետաղալարում անջատված ջերմաքանակի հաշվարկը 2Մ.
2. Միմյանց հաջորդաբար միացված հաղորդիչներում անջատված ջերմաքանակների հարաբերությունը 5Մ.
3. Սպառիչում անջատված ջերմաքանակի հաշվարկը 2Մ.
4. Հաջորդաբար միացված հաղորդիչներում անջատված ջերմաքանակների որոշումը 4Մ.