Բարդության աստիճանը
01:00:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Սպառիչում անջատված ջերմաքանակի հաշվարկը 2Մ.
2. Հոսանքակիր մետաղալարում անջատված ջերմաքանակի հաշվարկը 2Մ.
3. Հաջորդաբար միացված հաղորդիչներում անջատված ջերմաքանակների որոշումը 4Մ.
4. Միմյանց հաջորդաբար միացված հաղորդիչներում անջատված ջերմաքանակների հարաբերությունը 5Մ.