Երբ ռեոստատի դիմադրությունը 250 Օմ էր, նրանով անցնում էր 0.06 Ա հոսանք:
 
Ռեոստատի սողնակի դիրքը փոխելուց հետո ամպերաչափը ցույց տվեց 0.03 Ա:
 
Որքա՞ն դարձավ ռեոստատի դիմադրությունը:
 
Պատասխանը գրել ամբողջ թվի ճշտությամբ:
 
Reostat.gif
 
Պատասխան՝   Օմ