Ուղղաձիգ՝ 2.5 մ բարձրությամբ ծառի ստվերի երկարությունը 0.9 մ է:
 
Նրա մոտ գտնվող տան ստվերի երկարությունը 5 անգամ գերազանցում է ծառի բարձրությանը:
 
Որքա՞ն է տան բարձրությունը:
 
Պատասխանը գրել տասնորդականի ճշտությամբ:
 
TALES 1.PNG
 
Պատասխան՝  մ: