Բակում կանգնեցված են 6 մ և 4 մ բարձրությամբ ձողեր: Առաջին ձողի ստվերի երկարությունը 3 մ է, իսկ երկրորդինը՝ 2 մ:
 
Լույսի աղբյուրը Արեգակն է, թե՞ փողոցային լապտերը:
 
Պատասխան՝