Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Ծառի բարձրության որոշումը նրա ստվերի միջոցով 2Մ.
2. Երեխայի հասակի որոշումը ստվերների միջոցով 2Մ.
3. Ծառի բարձրության որոշումը ստվերների միջոցով 3Մ.