Ընկնող և անդրադարձող ճառագայթների միջև անկյունը 94° է:
 
Որքա՞ն կլինի անդրադարձման անկյունը, եթե անկման անկյունը փոքրացվի 10°-ով:
image004.png
 
Պատասխան՝ °