Ընկնող և անդրադարձած ճագայաթների միջև կազմած անկյունը 144° է:
 
Որքա՞ն է ընկնող ճառագայթի և հայելու միջև կազմած անկյունը:
 
Պատասխան՝ °: