Մարզիկը կանգնած է լողավազանի հատակին այնպես, որ ջուրը ամբողջությամբ ծածկել է նրան: Որքա՞ն էր մարզիկի հասակը, եթե նրա գցած ստվերի երկարությունը լողավազանի հատակին 150 սմ է:
 
Լուսային ճառագայթների անկման անկյունը ջրի մակերևույթին 45 ° է, իսկ ջրի բեկման ցուցիչը՝ \(1.3\)  
 
 
Խնդիրը լուծելիս 2 -ը ընդունեք հավասար \(1.4\)-ի, իսկ 3-ը՝ \(1.7\) -ի:
 
 
Պատասխանը ներկայացրեք սմ-ով՝ ամբողջ թվի ճշտությամբ:
 
6v2a29SvxKU.jpg
 
Պատասխան՝  սմ