Ինչպե՞ս է կոչվում ոսպնյակը պարփակող գնդային մակերևույթների կենտրոնները միացնող ուղիղը:
 
Խնդիրը լուծելիս օգտվեք տեսական մասում տրված սահմանումներից:
 
Պատասխան՝