Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

8Մ.
Ինչպիսի՞ ձևափոխություններ պետք է կատարել y=sinx-ի գրաֆիկի հետ, որպեսզի ստացվի y=4sin5x+π4 ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
Պատասխան՝ y=sinx սինուսոիդը պետք է
1. անգամ  
 առանցքի երկայնքով:
2. անգամ  
 առանցքի երկայնքով:
3. πi միավորով տեղաշարժել դեպի :