Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

3Մ.
Ներդաշնակ տատանումները նկարագրվում են y=13sin19x+π2 հավասարմամբ: 
1. Որոշիր տատանումների ամպլիտուդը՝  
 
2. Որոշիր տատանումների անկյունային հաճախականությունը՝
 
3. Որոշիր տատանումների սկզբնական փուլը՝ πi