Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Ներդաշնակ տատանումների տարրերը 1Մ.
2. f(-x), kf(x), f(x+a) արտահայտությունների արժեքները 1Մ.
3. Պնդումներ ներդաշնակ տատանումների վերաբերյալ 1Մ.
4. Ֆունկցիայի հիմնական պարբերությունը 1Մ.
5. Գրաֆիկի բանաձևը 1Մ.