y=ctgx ֆունկցիան որոշված է xπn,n արգումենտների համար, կենտ է և պարբերական՝  π պարբերությամբ:
Ուստի, ֆունկցիայի գրաֆիկը բավական է կառուցել 0;π բազմության վրա, ապա պարբերաբար շարունակել դեպի ձախ և աջ:
 
y=ctgx ֆունկցիայի գրաֆիկը, երբ արգումենտը պատկանում է 0;π միջակայքին,  անվանում են կոտանգենսի գլխավոր ճյուղ:
 
ctgx.png
y=ctgx ֆունկցիայի հատկությունները
1. y=ctgx ֆունկցիան որոշված է xπn,n թվերի համար:
 
2. y=ctgx ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը ամբողջ թվային առանցքն է՝ Ectgx=:
 
3. y=ctgx-ը π-պարբերական ֆունկցիա է:
 
4. y=ctgx-ը կետը ֆունկցիա է:  
 
5. ctgx=0, եթե x=π2+πn,n:
6. y=ctgx ֆունկցիայի արժեքները դրական են πn;π2+πn,n միջակայքերում և բացասական են π2+πn;π+πn,n. միջակայքերում:
7. y=ctgx ֆունկցիան նվազում է πn;π+πn,n. միջակայքերում:
 
8. y=ctgx ֆունկցիան էքստրեմումի կետեր չունի:
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: