Որոշիր, թե արդյո՞ք y=sinx ֆունկցիան աճում է կամ նվազում π2;π միջակայքում:
 
Պատասխան՝ ֆունկցիան  է: