Գտիր sin2x=12 հավասարման արմատները, եթե տրված է, որ sinxբացասական է:
  
Առաջին տողում գրիր \(I\)-ին կամ  \(IV\)-րդ քառորդների անկյունները: 
\(IV\)-րդ քառորդի անկյունները գրիր բացասական թվերի տեսքով:  
 
x=i°+i°ni°+i°n,  որտեղ \(n\)\(Z\)