Լուծիր այս հավասարումը՝ 5sin2x+7sinx6=0
 
Ընտրիր հավասարմանը բավարարող տարբերակները