Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքը, tg, ctg, arctg, arcctg 2Մ.
2. Եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքը, sin, cos 1Մ.
3. Տրված է sinx-ի նշանը 2Մ.
4. Քառակուսայինի բերվող հավասարում, սինուս 1Մ.
5. Փոփոխականի փոխարինում (sin) 2Մ.