Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արտադրյալի բանաձև

Բարդություն հեշտ

1
2. Արտադրյալի բանաձև

Բարդություն հեշտ

1
3. Արտադրյալի ձևափոխում

Բարդություն հեշտ

1
4. Ձևափոխություն

Բարդություն միջին

4
5. Ձևափոխություն (սինուս)

Բարդություն միջին

4
6. Արտադրյալի բանաձևի կիրառում

Բարդություն միջին

4
7. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

3
8. Եռանկյունաչափական արտահայտության պարզեցում

Բարդություն բարդ

4
9. Եռանկյունբաչափական բանաձևերի կիրառում

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար