Տրված է cos85°cos25°+cos5°sin155° եռանկյունաչափական արտահայտությունը:
 
Ձևափոխիր արտահայտությունը և գտիր նրա արժեքը:
 
Պատասխան՝ cosi°\(=\)ii