Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8.5Մ.
1. Պնդում անկյունների գումարի/տարբերության վերաբերյալ 3Մ.
2. Արտահայտության պարզեցում և հաշվում 1Մ.
3. Արտահայտության արժեքի հաշվում 1.5Մ.
4. Գումարի և տարբերության բանաձևերը 2Մ.
5. Եռանկյունաչափական արտահայտության ձևափոխություն 1Մ.