1. Կատարիր ձևափոխությունը:
 
cos68xcos22xsin68xsin22x+17 \(=\)iix+i
 
2. Արդյո՞ք այս ձևափոխությունը նույնական է: