Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Սահմանման ձևակերպումը 5Մ.
2. Պնդումներ նույնական ձևափոխությունների վերաբերյալ 1Մ.
3. Եռանկյունաչափական նույնությունների ընտրություն 2Մ.
4. Նույնական կամ ոչ ձևափոխություն 1Մ.
5. Եռանկյունաչափական նույնություններ 2Մ.