Որոշիր ֆունկցիայի էքստրեմումի կետերը:
 
2.png
 
1. Ըստ գրաֆիկի, քանի՞ մինիմումի կետ ունի ֆունկցիան՝
 
2. Ըստ գրաֆիկի, քանի՞ մաքսիմումի մետ ունի ֆունկցիան՝
 
3. Գտիր ֆունկցիայի մինիմումը: