1. Որոշիր y=61x2 ֆունկցիայի մաքսիմումը:
 
Պատասխան՝
 
2. Արդյո՞ք քո գտած արժեքը y=61x2 ֆունկցիայի մեծագույն արժեքն է: