Գտիր բերված գրաֆիկն ունեցող ֆունկցիայի էքստրեմումի կետերը:  

mx2P4.PNG
  
Ֆունկցիան [2;2] հատվածում  կետ չունի:
  
Ֆունկցիայի  կետը [2;2] հատվածում -ն է: