Ընտրիր ֆունկցիայի էքստրեմումների վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: