Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Ֆունկցիայի էքստրեմումներն ու էաստրեմումի կետերը 1Մ.
2. Քառակուսային ֆունկցիայի մաքսիմումը 2Մ.
3. Ֆունկցիայի մինիմումն ու փոքրագույն արժեքը 2Մ.
4. Էքստրեմումի կետերը և մինիմումը 3Մ.
5. Գծային ֆունկցիա 3Մ.
6. Պնդումներ գրաֆիկի վերաբերյալ 1Մ.