Գտիր y=ax+b տեսքի կոտորակագծային ֆունկցիայի բանաձևը, եթե հայտնի է, որ նրա գրաֆիկն անցնում է 8;26 և 19;15 կետերով:
 
Պատասխան՝ i=ii+i