Ձևափոխիր ֆունկցիայի բանաձևը՝ y=78x8x+13
 
Պատասխան՝
 
78x8x+13=ix+iix+i