Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Հիպերբոլի հատման կետը օրդինատների առանցքի հետ 1Մ.
2. Հիպերբոլի տեղաշարժ 3Մ.
3. Ֆունկցիայի բանաձևը 1Մ.
4. Ֆունկցիայի բանաձևի որոշումը գրաֆիկի միջոցով 1Մ.
5. Կետի պատկանելը կոտորակագծային ֆունկցիայի գրաֆիկին 2Մ.
6. Կոտորակագծային ֆունկցիայի հատկությունները 1Մ.