\(у = f(-x)\) ֆունկցիայի գրաֆիկը կառուցում են \(у = f(x)\) ֆունկցիայի գրաֆիկի ձևափոխության միջոցով: 
 
Ընտրիր այդ ֆունկցիաների գրաֆիկների վերաբերյալ ճիշտ պնդում(ներ)ը: