\(у = f(-x)\) ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը \(у = f(x)\) ֆունկցիայի գրաֆիկի միջոցով
\(у = f(-x)\) և \(у = f(x)\) ֆունկցիաների գրաֆիկները համաչափ են օրդինատների առանցքի նկատմամբ:
Այս նկարում կետագծով նշված է \(у = f(x)\) ֆունկցիայի գրաֆիկը, իսկ հոծ գծով՝ նրան օրդինատների առանցքի նկատմամբ համաչափ \(у = f(-x)\) ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
sim2.png
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: