Տրված է y=12x5 ֆունկցիան:
Այդ ֆունկցիայի գրաֆիկը կառուցելու համար պետք է y=12x5 ֆունկցիայի գրաֆիկը համաչափ արտապատկերել առանցքի նկատմամբ: