Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Պնդումներ y = f(-x) ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ: 1Մ.
2. Գրաֆիկի համաչափ արտապատկերում աբսցիսների առանցքի նկատմամբ 1Մ.
3. Գրաֆիկի համաչափ արտապատկերում 1Մ.
4. Ֆունկցիայի գրաֆիկի ձևափոխությունը 1Մ.
5. Ֆունկցիայի բանաձևը 2Մ.
6. Պարաբոլի գագաթը 1Մ.