Կոորդինատային համակարգում նշված են \(x\) և \(y\) կոորդինատներով կետեր:
 
Koord_plne_1.png
 
Պարզիր \(A\) կետին համապատասխանող կոմպլեքս թվի իրական և կեղծ մասերը: 
 
Պատասխան՝ 
 
 \(Re z = \)  
 \(Im z =  \)