Որոշիր, թե կոորդինատային հարթության ո՞ ր քառորդում է գտնվում z=7-36i կոմպլեքս թվին համապատասխանող \(M\) կետը:
 
Պատասխան՝ \(M\) կետը գտնվում է  քառորդում: